400 000 til Norsk bergindustriarkiv!

 In Nyheter

I årets tildeling av statlige arkivutviklingsmidler har Norsk bergindustriarkiv fått hele 400 000 kr!  I tildelingen fra Arkivverket trekkes Norsk bergindustriarkiv frem som et av de prioriterte områdene i Arkivverkets systematiske satsing på arbeidet med arkiver etter norsk næringsliv. Det fremheves at bergindustrien er en viktig næring «både med hensyn til verdiskaping og det fotavtrykk den setter på det norske samfunn». Det vektlegges også at Norsk bergindustriarkiv representerer «nye strategiske og metodiske grep», og at man allerede har oppnådd viktige resultater.

Det er Vestfoldarkivet som leder oppbyggingen av Norsk bergindustriarkiv, og arbeidet skjer i tett samarbeid med næringens aktører. Den nye tildelingen av arkivutviklingsmidler gjør det mulig å fortsette satsingen for fullt i tiden framover.

Les tildelingen fra Arkivverket her 

Bildet er fra Arkivverkets facebookside om tildeling av midler, datert 16.12.19.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search