Arkivkartlegging hos Norcem Brevik

 In Nyheter

Norsk bergindustriarkiv har vært på arkivkartlegging hos Norcem i Brevik. Det innebar tre interessante dager med kartlegging, inkludert et besøk i selve gruva. Norcem har et særdeles interessant arkiv med dokumentasjon helt tilbake til 1916, da AS Dalen Portland Cementfabrik ble etablert.

Norsk sementproduksjon har en over 100-årig historie. Det startet med etableringen av Christiania Portland Cementfabrik i 1892. Selskapet produserte sement på Slemmestad i Røyken utenfor den gang Christiania. Neste milepæl var etableringen av Dalen Portland Cementfabrik i Brevik i 1916, etterfulgt av Nordland Portland Cementfabrik i Kjøpsvik i 1918. De tre sementfabrikkene var viktige hjørnesteinsbedrifter og produserte sement til både et innenlands og utenlands marked. I 1968 fusjonerte de tre sementfabrikkene til AS Norcem. I 1989 ble sementproduksjonen på Slemmestad avviklet, mens Norcem i Brevik og Kjøpsvik fortsatt er i full drift.

Norcem Brevik driver gruver som er blant landets største. Kalksteinsgruvene ligger under hele Brevik og deler av Langesundsfjorden. De går helt ned til ca. 340 meter under havnivået, og hvis gruvegangene strekkes ut i sin fulle lengde kommer man fra Brevik helt til Gardermoen! Fra gruvene tas det ut kalkstein for produksjon av sement, som sammen med sand/pukk og vann gir betong. Og betong brukes som kjent i nesten alle bygninger og konstruksjoner. Norcem Brevik er en meget stor aktør i bransjen og står for ca. 60 prosent av all sement som brukes i byggeprosjekter i Norge. Dette er utvilsomt en bedrift av stor samfunnsmessig betydning, som det er viktig å dokumentere for ettertiden. Kartleggingen av arkivet er et viktig skritt på veien.

Se mer informasjon om Norcem Brevik her

Mann stående på gardintrapp i arkivrom

Torkel Thime fra bergindustriarkivet i full gang med kartlegging av arkivet på Norcems kontorbygg. Foto: Norsk bergindustriarkiv

Kvinne i verneutstyr

Sikkerhet er viktig når man skal ned i gruva, og her er bergindustriarkivets Ingrid Nøstberg ferdig utstyrt. Foto: Norsk bergindustriarkiv

To mennesker sett bakfra gående inne i gruve

På vei til Norcems arkivrom i gruva. Foto: Norsk bergindustriarkiv

Mann og kvinne utenfor lagerrom i gruve

Gruvemåler Brita Cecilie Mustad fra Norcem og Torkel Thime fra bergindustriarkivet ved inngangen til arkivrommet i gruva. Foto: Norsk bergindustriarkiv

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search