Arkivkartlegging hos Rekefjord Stone AS

 In Nyheter

Den 24. – 25. mai var bergindustriarkivet hos Rekefjord Stone AS, en hjørnesteinsbedrift i Sokndal kommune sør i Rogaland. Vi foretok en kartlegging av bedriftens arkiver og fikk i tillegg en omvisning i anlegget av administrativ leder Solveig Reek Olsen. Arkivkartleggingen gir en god oversikt over arkivmaterialet og hvilke deler som er bevaringsverdig for ettertiden. Kartleggingen og bevaringsvurderingen gir bedriften grunnlag for å vurdere omfanget av et videre samarbeid med bergindustriarkivet om bevaring av arkivet.

Rekefjord Stone AS ligger gunstig til i Rekefjord med steinuttak på begge sider av fjorden. Ressursen på østsiden består av Norit, med mørk grå farge, mens bergarten på vestsiden er lys grå Ansit. Bedriften har ca. 600 skipsanløp årlig, og leverer pukk og grus til et europeisk marked. Bedriften har i dag 23 ansatte, i tillegg til innleid arbeidskraft for spesielle oppgaver.

Rekefjord Stone AS er en betydelig aktør innen produksjon av byggeråstoffer og var i sin tid Nord-Europas største pukkverk. Bedriften ble etablert i 1963 som AS Rekefjord Verk, og fra 1969 Fjordstein AS. I årene årene deretter fulgte flere eierskifter og omorganiseringer, men fra 1.1.2008 ble begge virksomhetene (øst og vest for fjorden) samlet under én eier – Rekefjord Stone AS. 1. september 2020 overtok NOAH AS eierskapet, og vil kombinere steinsalg med oppfylling og gjenvinningsaktiviteter.

Mer informasjon om Rekefjord Stone her

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search