Arkivkartlegging hos Velde Industri AS

 In Nyheter

Endelig er vi i gang igjen! Som følge av korona-nedstengningen i vår, måtte vi utsette en del av de planlagte aktivitetene, der i blant kartlegging av arkivene til Velde Industri AS. Men 8. og 9. september var vi hos bedriften i Sandnes og kartla arkivet.

Velde Industri AS har en interessant historie tilbake til 1984, da Harald Velde startet opp, opprinnelig med maskinutleie, men etterhvert med pukkverk – Velde Pukk AS. Bedriften har i årenes løp ekspandert ytterligere med nye produkter som asfalt, betong, gulv og miljø. Bedriften består i dag av ni underselskaper, og ledes av konserndirektør Egil Velde.

Arkivet til Velde Industri AS dokumenterer bedriftens virksomhet gjennom alle årene den har eksistert. Medarbeiderne i Bergindustriarkivet kartla både papirarkivene og de elektroniske arkivene i bedriften og utarbeidet en oversikt over materialet. Det er foretatt en foreløpig bevaringsvurdering av dokumentasjonen. Bedriften vurderer nå et videre samarbeid om en eventuell avlevering av arkivet til Arkivenes hus i Stavanger.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search