Bedriftsbesøk hos Franzefoss AS

 In Nyheter

Norsk bergindustriarkiv var 4. november på besøk hos Franzefoss AS på deres hovedkontor på Rud i Bærum. Der møtte vi bærekraft- og utviklingssjef Gaute Markussen og geolog Hedda Garshol Jensen og fikk høre nærmere om bedriftens virksomhet og interessante historie. Vi presenterte Norsk bergindustriarkiv og diskuterte mulighetene for et videre samarbeid.

Franzefoss AS er et familieeid konsern med røtter langt tilbake i tid. I 1919 etablerte W. B. Markussen Franzefoss Bruk i Sandvika i Bærum og startet opp med produksjon av kalk og knust stein. I 1936 ble Franzefoss Bruk omgjort til aksjeselskap eid av familien Markussen. I 2005 ble Franzefoss splittet i to selskaper i forbindelse med et generasjonsskifte: Franzefoss Minerals AS og Franzefoss AS.

Franzefoss AS leverer i dag pukk og gjenvinningstjenester gjennom datterselskapene Franzefoss Pukk AS og Franzefoss Gjenvinning AS. Franzefoss Utvikling AS videreutvikler og forvalter konsernets eiendommer. Franzefossbyen AS jobber for å utvikle industriområdet på Franzefoss til boliger og næringsformål.

Mer informasjon om Franzefoss AS her.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search