Bedriftsbesøk hos Norcem i Brevik

 In Nyheter

Norsk bergindustriarkiv har vært på besøk hos Norcem i Brevik.  10. oktober møtte vi gruvesjef Ingrid Vik Jondal og orienterte om bergindustriarkivet og tjenestene som tilbys.

Norcem Brevik er en sentral bergindustribedrift i Norge og en viktig hjørnesteinsbedrift i Grenland. Bedriften produserer sement til store deler av betongproduksjonen i Norge, som igjen brukes i byggevirksomhet som veier, bruer og bygninger.

Norcem Brevik startet som Dalen Portland Cementfabrik i 1916. I 1968 ble Dalen Portland Cementfabrik fusjonert med Christiania Portland Cementfabrik og Nordland Portland Cementfabrik til konsernet Norcem. I dag er Norcem en del av HeidelbergCementGroup, en av verdens største sementprodusenter.

Se nettsiden til Norcem Brevik her

Bildet viser to menn og en borremaskin i en stor hul gruve.

De underjordiske kalksteinsgruvene til Norcem i Brevik strekker seg over store områder under byen og fjorden FOTO: Sven Dahlgren.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search