Bedriftsbesøk hos Nordic Bulk AS

 In Nyheter

Norsk bergindustriarkiv var 30. august på bedriftsbesøk hos Nordic Bulk AS, på deres hovedkontor i Sandnes i Rogaland. Vi møtte daglig leder Peder Egeland og fikk høre nærmere om bedriftens virksomhet. Vi presenterte Norsk bergindustriarkiv og diskuterte mulighetene for et videre samarbeid om bevaring av bedriftens arkiv.

Nordic Bulk AS ble etablert i 1993, og har dermed nærmere 30 års fartstid som leverandør av anlegg til bergverks- og mineralindustrien. Bedriften leverer anlegg til både pukk og grustak, smelteverk, gjenvinningsanlegg og gruvedrift. I juni i år inngikk Nordic Bulk AS sin hittil største intensjonsavtale med Engebø Rutil og Granatprosjekt i Sogn og Fjordane om levering av hele prosessanlegget til prosjektet. Kontrakten skal utvikles og forhandles ferdig til høsten 2021. Bedriften har også nylig hatt en betydelig leveranse til Elkem Mårnes Kvartsittbrudd i Nordland for å øke kapasiteten på anlegget.

Nordic Bulk AS har pr. i dag 32 ansatte og omsatte i 2020 for NOK 183 mill.

Les mer om Nordic Bulk AS her

To menn foran et lysbilde fra prosjektor på kontorvegg

Bergindustriarkivet møtte Nordic Bulk AS i deres lokaler i Sandnes. Fra venstre: Torkel Thime fra bergindustriarkivet og daglig leder Peder Egeland i Nordic Bulk AS. (Foto: Ingrid Nøstberg)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search