Bedriftsbesøk hos Rocks of Norway

 In Nyheter

10. oktober var Norsk bergindustriarkiv på besøk hos larvikittbedriften Rocks of Norway, på Malerød i Larvik. Rocks of Norway utnytter materiale som allerede er tatt ut av larvikittprodusentene, og bidrar dermed til økt utnyttelse av larvikittressursene. Steinblokkene bearbeides blant annet til produktet Larvikblokka. Rocks of Norway ble etablert i 2010 og er Norges ledende produsent av mure-blokk i naturstein. Vi fikk en interessant orientering om bedriften av daglig leder Torger Lingelem.

Se nettsiden til Rocks of Norway her.

Bildet over: «Steinknekker’n» er helt sentral i produksjonen. Daglig leder Torger Lingelem og Ingrid Nøstberg fra Bergindustriarkivet. FOTO: Torkel Thime

steinbrudd

Gammelt larvikittbrudd på Malerød. FOTO: Ingrid Nøstberg

Mann i steinbrudd

En engasjert daglig leder, Torger Lingelem, viste oss rundt på området. FOTO: Torkel Thime

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search