Bedriftsbesøk hos Titania AS

 In Nyheter

27. september 2019 var Norsk bergindustriarkiv på besøk hos Titania AS i Sokndal i Rogaland. Etter å ha orientert bedriften om tjenestetilbudet til bergindustriarkivet, fikk vi en spektakulær omvisning i gruven av Finn Nesvold, bedriftens HR Manager. Dagbruddet på Tellenes graver seg dypt ned i bakken, og både folk og maskiner blir ganske små i slike omgivelser.

Titania AS er Europas største produsent av ilmenitt, som danner utgangspunktet for framstilling av titanhvitt. Dette gir hvitfarge til mange produkter vi omgir oss med til daglig, som maling, tannkrem og softis for å nevne noe.

Titania AS ble etablert allerede i 1902 og har en lang og spennende historie. I dag eies bedriften av det amerikanske selskapet Kronos.

Bildet over: HR Manager Finn Nesvold fra Titania AS og Ingrid Nøstberg fra Norsk bergindustriarkiv. Bedriften har nylig flyttet inn i et nytt flott administrasjonsbygg, der fotografier fra bedriftens historie er brukt i utsmykningen. FOTO: Torkel Thime

Bildet under: Dagbruddet på Tellenes er basert på verdens største ilmenittforekomst med reserver for mange år framover. FOTO: Ingrid Nøstberg

Åpent dagbrudd i landskapet

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search