Bergindustriarkivet er blitt tildelt 325 000 i arkivutviklingsmidler!

 In Nyheter

Arkivverket offentliggjorde i dag tildelingene av arkivutviklingsmidler for 2021, og Bergindustriarkivet ble tilgodesett med kr. 325 000. Dette er tredje året vi er tildelt utviklingsmidler, og vi er svært fornøyde med både den økonomiske støtten og anerkjennelsen! Hovedoverskriften for årets prioriteringer har vært Innovasjon og nytenking, og vi er dermed i godt selskap med mange interessante prosjekter.

Utviklingsmidlene gir oss mulighet til å fortsette arbeidet med å bygge opp Bergindustriarkivet og videreutvikle tjenestene. Vi ser fram å møte bedrifter og andre aktører i bransjen også i 2021!

Arkivverkets tildelinger for 2021 kan ses her

Bilde av nettside

Tildeling av arkivutviklingsmidler for 2021. Fra Arkivverkets nettside

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search