Bergindustriarkivet på besøksrunde i Nordland – 8 bedriftsbesøk

 In Nyheter

Bergindustriarkivet har vært på en besøksrunde i den nordlige delen av Norland. Vi startet i Bodø og reiste videre nordover til Andøya. På turen var vi innom åtte ulike bedrifter der vi hadde møter med ledelsen og presenterte Norsk bergindustriarkiv. I tillegg til interessante møter med bedriftene opplevde vi Nordland fra sin beste side med et flott høstvær.

Bergindustriarkivets samarbeidspartner i Nordland er Arkiv i Nordland, som holder til i Bodø, Arkiv i Nordland var derfor representert på enkelte av møtene.

Elkem Silisium Salten Verk

Elkem er en stor og viktig aktør og er en av verdens ledende leverandører av silisiumbaserte materialer. Salten Verk på Straumen i Sørfold ble bygget av Elkem i perioden 1966-73, og bedriften er et av verdens største silisiumverk. Vi vel tatt vel i mot av seniorgeolog Rune Stien, som orienterte om bedriften og fikk informasjon om Norsk bergindustriarkiv.

 Mer informasjon om Elkem Silisium Salten Verk

Quarts Corp

The Quarts Corps (TQC) er lokalisert på Drag i Tysfjord. TQC er et joint venture mellom franske Imerys SAS og Norsk Mineral AS. TQC eier en av verdens reneste kvartsreserver i North Carolina, USA. Kvartset sendes fra USA til anlegget på Drag for videre prosessering. Den superrene kvartsen brukes bl.a. til halvledere, solar, optiske linser og fibre, belysning og keramikk. TQC har hovedkontor i Paris og kontorsted i Oslo. Vi fikk et interessant møte med fabrikksjef Cato Lund.

Mer om Quarts Corp (internasjonalt) 
Mer om Quarts Corp (Norsk Mineral AS)

LNS-gruppen

LNS-gruppen har sitt hovedkontor i Risøyhamn i Andøy. Vi møtte konserndirektør Frode Nilsen og fikk en interessant orientering om LNS sin virksomhet. Leonhard Nilsen og Sønner (LNS) ble etablert i 1961 av Malvin Nilsen og hans far Leonhard Nilsen. Siden etableringen har selskapet vokst fra å være en tradisjonell nordnorsk familiebedrift til å bli et konsern som i dag består av 13 selskaper. LNS har prosjekter flere steder i verden;  Norge, Antarktis, Hong Kong, Chile, Svalbard, Grønland og Færøyene.

Mer om LNS-gruppen

Nordland Betong

Nordland Betong, stasjonert i Bodø, er Nordlands største betongprodusent. Bedriften har en historie tilbake til 1947, og baserte virksomheten på produksjon av vibroblokk, nopsastein og salg av sand, grus og betongtilslag. I dag har ikke Nordland Betong lenger eget uttak av råstoffer, men baserer driften på produksjon av betongprodukter av ulikt slag. Vi møtte daglig leder Tore Mosand og salgs- og innkjøpssjef André Johnsen, som orienterte om bedriften.

Mer informasjon om Nordland Betong

Finneid Grus AS

Finneid Grus holder til på Fauske. Bedriften ble etablert i 1982, men det var uttaksaktivitet på stedet helt tilbake til 1950-tallet. I dag er Finneid Grus en del av Norasfalt AS, som har hovedkontor i Bodø og underavdelinger på Fauske og i Narvik. Vi møtte formann Ole Kristian Nygaard.

Gunnar Holth Grusforretning AS

Gunnar Holth Grusforretning har hovedkontor på Kongsvinger, men har flere avdelinger rundt om i landet. Vi besøkte avdelingen på Rødsand i Sortland, og fikk et møte med daglig leder Ole Anton Bertinussen. Uttaket på Rødsand startet allerede i 1985. I 2005 ble halvparten av virksomheten overtatt av Gunnar Holth Grusforretning, og fra 2010 ble også den øvrige delen overført.

Mer om Gunnar Holth Grusforretning

Lødingen Stenindustri

Lødingen Stenindustri AS er lokalisert på Annfinnslett i Lødingen Vestbygd. Bedriften drev tradisjonell blokkstein- og natursteinproduksjon på ressursen monsonitt – en vakker mørk granitt. I 2008  ble Lødingen Stenindustri kjøpt opp av Lemminkäinen Norge AS som startet pukk- og grusproduksjon. Senere overtok Statens Vegvesen/Mesta, og i dag er det Swerock som står for driften.

Steinindustrien på Annfinnslett har lange tradisjoner, med oppstart helt tilbake på 1930-tallet. Vi møtte tidligere eier Jens Halgrim som gav oss et interessant innblikk i historien. Lødingen stenindustri har levert steinprodukter til det ganske land, og har også i årenes løp vært involvert i ulike kunstprosjekter bl.a. Skupturlandskap Nordland. Arkivet etter Lødingen Stenindustri AS er en viktig kilde til det steinbruddssamfunnet som en gang var på Annfinnslett.

LKAB Norge AS

Pga. korona-epidemien og restriksjoner for eksternt besøkende møtte vi LKAB Norge digitalt via Teams. Vi møtte da kst. daglig leder Tommy Rondestvedt, Marianne Mårtensson og Maren Lundemo.

LKAB Norge er datterselskap til LKAB i Kiruna i Sverige, og står for den videre håndteringen av jernmalmen som kommer med malmtog fra Kiruna og som skal fraktes videre med skip fra Narvik. Narvik, med sin isfrie havn, er LKABs viktigste utskipningshavn. LKAB – Luossavaara Kiirunavaara Aktie Bolag ble etablert i 1890, og Ofotbanen åpnet i 1902. Gruvedriften i Kiruna var grunnlaget for etableringen av Narvik som by, og LKAB er dermed en essensiell del av Narviks historie.

Mer om LKAB

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search