Bergindustrien godt representert på nasjonal bevaringsplan for privatarkiv

 In Nyheter

Arkivverket har utarbeidet en helt ny bevaringsplan for privatarkiver. Riksarkivaren har et nasjonalt ansvar for privatarkivfeltet, og planen klargjør hva Arkivverket oppfatter som sine ansvarsområder og hvilke aktører som anses være av «nasjonal betydning og i allmennhetens interesse». Arkivverket vil da ta et spesielt ansvar for bevaringen av arkiver fra disse aktørene, og vil utgjøre en viktig del av Arkivverkets prioriteringer og satsing framover.

Planen har definert 356 bevaringsverdige aktører, fordelt på 27 ulike samfunnsområder – deriblant bergindustrien. I alt 29 aktører fra næringen er definert i planen, både bedrifter, organisasjoner og enkelte andre aktører. Eksempler fra listen er Norcem AS, Norsk Stein AS, Franzefoss Minerals AS, Sibelco Nordic, Titania AS, Norsk Bergindustri, GEO365 og Norges Geotekniske Institutt (se utfyllende liste i planen i lenken nedenfor).

For Bergindustriarkivet er Arkivverkets bevaringsplan godt nytt! Det innebærer at vi samarbeider tett med Arkivverket når det gjelder kontakten med aktørene som er innenfor bevaringsplanen. Men Bergindustriarkivet har et langt bredere nedslagsfelt og jobber også aktivt for å bevare arkiver som ikke står på denne planen. For at bergindustrien skal bli godt dokumentert for ettertiden, krever det en bred tilnærming med både et nasjonalt og et regionalt/lokalt perspektiv.

Vi ser fram til et videre godt samarbeid med Arkivverket!

Se mer om Arkivverkets bevaringsplan her

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search