Det historiske arkivet til Titania AS sikres for ettertiden

 In Nyheter

Norsk bergindustriarkiv har nå fått sitt første arkiv i hus! Rogalandsbedriften Titania AS har avlevert sitt historiske arkiv til Arkivverket i Stavanger, og sikrer dermed dette unike arkivmaterialet for ettertiden. Arkivet inngår som del av Norsk bergindustriarkiv.

En bedrift med en lang historie

Titania AS har en lang og interessant historie. Bedriften ble etablert i 1902 og ligger ved Hauge i Dalane, helt sør i Rogaland. Grunnlaget for oppstarten var de store forekomstene av ilmenitt i området, en forekomst som regnes blant verdens største. Dette har gitt grunnlag for industrivirksomhet i over 100 år, og forekomsten antas å vare i mange tiår framover. Titania AS har dermed vært, og vil fortsatt være, en viktig bergindustribedrift og hjørnesteinsbedrift i Dalane. Bedriften eies i dag av det amerikanske selskapet Kronos og sysselsetter ca. 220 ansatte.

Arkivet som nå er avlevert til Arkivverket, er fra perioden fram til ca. 1965, dvs. perioden med malmuttak fra Sandbekk. I dag skjer uttaket fra Tellenes i Sokndal, en forekomst med store reserver for årene framover.

En sentral bergindustribedrift

Titania AS er en sentral bedrift innen bergindustrien, både i norsk og europeisk sammenheng. Bedriften er Europas største produsent av ilmenitt, et mineral som danner utgangspunktet for framstillingen av titanhvitt (TiO2). Dette gir hvitfarge til mange av de produktene vi omgir oss med til daglig, som; maling, plast, papir, gummi, glass, kosmetikk og matvarer – for eksempel tannkrem og softis.

Se omtale av saken på Arkivverkets nettside her: Arkivverket

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search