Første møte i referansegruppa for Norsk bergindustriarkiv

 In Nyheter

Referansegruppa for Norsk bergindustriarkiv hadde sitt første møte 5. desember 2019, på Riksarkivet i Oslo.

Referansegruppa består av Per Øyvind Østensen fra Norsk Bergverksmuseum, Tom Heldal fra NGU, Pål Thonstad Sandvik fra NTNU, Knut Lyng Sandvik fra NTNU, Finn Nesvold fra Titania AS og Odd Hotvedt fra Norsk Stein avd. Jelsa. Gruppa bidrar i arbeidet med nyttig kunnskap om bransjen, nettverk og verdifulle perspektiver fra mulige brukergrupper for arkivene.

På slutten av møtet fikk gruppa en omvisning i Riksarkivets magasiner, som består av flere etasjer sprengt inn i fjellet ved Sognsvann. Der fikk vi se noen «smakebiter» fra ulike eldre bergverksarkiver, der i blant Brünnichs samling. Morten Thrane Brünnich var oberberghauptmann i Norge i perioden 1791-1814 og samlet mye verdifull historisk dokumentasjon fra bergverkene i Norge.

På bildet over: Referansegruppa for Norsk bergindustriarkiv på omvisning i magasinene på Riksarkivet. Fra venstre: Tom Heldal, Finn Nesvold, Per Øyvind Østensen, Ingrid Nøstberg, Per Kristian Ottersland fra Riksarkivet, Knut Lyng Sandvik og Tor Weidling fra Riksarkivet (med ryggen til). Foto: Torkel Thime.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search