Franzefoss Minerals AS og Franzefoss AS har avlevert arkiv til Riksarkivet

 In Nyheter

Franzefoss Minerals AS og Franzefoss AS har nå inngått avtale med Arkivverket om avlevering av arkiv. De to selskapene har begge opphav i Franzefoss Bruk, og har derfor felles historie frem til 2005. Deler av arkivet fra denne perioden er nå avlevert Riksarkivet i Oslo, og er dermed sikret for fremtiden.

Franzefoss Bruk har en 100 års historie helt tilbake til 1919. Da bygget W. B. Markussen Franzefoss Kalkmølle ved Franzefossen i Sandvikselva i Bærum og startet opp med produksjon av kalk og knust stein. I 1936 ble Franzefoss Bruk omgjort til aksjeselskap eid av familien Markussen. I 2005 ble Franzefoss splittet i to familieeide selskaper i forbindelse med et generasjonsskifte: Franzefoss Minerals AS og Franzefoss AS. Franzefoss Minerals er i dag ledende på kalk i Norge, og har produksjon flere steder i landet, der i blant Ballangen, Verdal, Inderøy, Hamar og Bøverbru. Franzefoss AS leverer i dag pukk og gjenvinningstjenester gjennom datterselskapene Franzefoss Pukk AS og Franzefoss Gjenvinning AS.

Avleveringen som er foretatt omfatter arkivmateriale fra Franzefoss Bruk AS, dvs. perioden før 2005. Med denne avleveringen blir viktig kildemateriale om bergindustrien bevart for all fremtid, til nytte for både bedriften selv, forskere og andre interesserte.

Se mer om Fransefoss Minerals og Franzefoss AS

Mann og kvinne står ved flytteesker i Riksarkivets fjellhall

Per Kristian Ottersland fra Riksarkivet tok i mot flytteeskene med arkivmateriale fra Franzefoss. Bergindustriarkivet, ved Ingrid Nøstberg, stod for transporten. Foto: Norsk bergindustriarkiv

Mann og kvinne bærer flytteesker ut av varebil.

Petra Erdösi, Bergindustriarkivet, og Per Kristian Ottersland, Riksarkivet, lemper flytteeskene fra bil til paller for videre transport inn i Riksarkivets arkivmagasin. Foto: Norsk bergindustriarkiv

Bil inne i fjellhall

Riksarkivet ligger ved Sognsvann i Oslo, og har sine arkivmagasiner skutt inn i fjellet. Mottaket av arkivmaterialet skjer via fjellhallen. Foto: Norsk bergindustriarkiv

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search