Inn i bergindustriarkivet

På Arkivportalen er arkivene etter bergindustrien registrert og beskrevet. Vi har i vår oversikt delt arkivene inn etter geografi, slik at du lettere kan finne arkiver fra de ulike landsdelene. Arkivene oppbevares regionalt, og nærmere opplysninger om bevaringsinstitusjon finner du på Arkivportalen.

Inn i bergindustriarkivet

På Arkivportalen er arkivene etter bergindustrien registrert og beskrevet. Vi har i vår oversikt delt arkivene inn etter geografi, slik at du lettere kan finne arkiver fra de ulike landsdelene. Arkivene oppbevares regionalt, og nærmere opplysninger om bevaringsinstitusjon finner du på Arkivportalen.

Geografisk inndeling av kataloger

Henvendelser eller spørsmål?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Bildet viser tre menn som hugger stein fra gruven.
Alta kobberverk, Finnmark. Hentet fra Arkivverket, Statsarkivet i Tromsø. Fotograf ukjent.

Bildet under: Alta kobberverk, Finnmark. Hentet fra Arkivverket, Statsarkivet i Tromsø. Fotograf ukjent.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search