Kartlegging av Norcems arkiver på Slemmestad og Sjursøya

 In Nyheter

Bergindustriarkivet har nå på tampen av året vært på to interessante kartleggingsoppdrag; Norcems anlegg på Slemmestad i Røyken og siloanlegget på Sjursøya i Oslo. Begge steder oppbevares viktig, eldre arkivmateriale som belyser norsk og internasjonal sementproduksjons historie – og vi fant noen riktige godbiter!

I forbindelse med var samarbeidsavtale med HeidelbergCement kartlegger vi arkivene til Norcem på konsernets ulike lokaliteter. 9. desember besøkte vi anlegget på Slemmestad, og 10. desember var vi på siloterminalen på Sjursøya i Oslo. Begge anleggene har en sentral plass i norsk sementproduksjons historie.

A/S Christiania Portland Cementfabrik ble anlagt på Slemmestad som landets første sementfabrikk i 1892, og hadde produksjon fram til 1984. I 1968 ble Norcem etablert ved en fusjon av de tre eksisterende sementprodusentene i Norge; Christiania Portland Cementfabrik, Dalen Portland Cementfabrik i Brevik og Nordland Portland Cementfabrik i Kjøpsvik.

Siloterminalen på Sjursøya mottok sement både fra fabrikkene på Slemmestad og i Brevik, for lagring og videre distribusjon til Østlandsområdet. Anlegget er fortsatt i full drift.

Arkivrommet på Sjursøya er plassert på toppen av sementsiloene. Her fant vi svært interessant arkivmateriale helt tilbake til 1920-tallet, blant annet de eldste arkivene etter The Cement Statistical Bureau, CEMBUREAU. Denne organisasjonen, som i dag har hovedkontor i Brussel og organiserer europeiske sementprodusenter, ble etablert i 1937 og revitalisert etter krigen. Alfred Holter, den første direktør ved Dalen Portland Cementfabrikk, ledet CEMBUREAU fra hovedkontoret i Brevik.

Les mer om Norcem her

Mann går opp betongtrapp innendørs

På vei opp til arkivrommet i toppen av siloanlegget på Sjursøya. Foto: Norsk bergindustriarkiv

Gammelt arkivmateriale i hyllereol

Fra arkivrommet på Sjursøya. Foto: Norsk bergindustriarkiv

Gamle ringpermer i hylle

Interessant arkivmateriale helt tilbake til 1920-tallet. Foto: Norsk bergindustriarkiv

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search