Norsk Bergindustri avleverer sine eldre arkiver til Riksarkivet

 In Nyheter

Norsk Bergindustri avleverer sine eldre arkiver til Riksarkivet og sikrer dermed viktig dokumentasjon om bergindustrien for all fremtid!

Norsk Bergindustri ble stiftet i 2008 ved en sammenslåing av tidligere foreninger; Bergindustriens landssammenslutning (BIL), Stenindustriens landssammenslutning (SIL) og Pukk- og grusleverandørenes landsforening (PGL). Det er bevart arkivmateriale fra alle disse forløperne i avleveringen fra Norsk Bergindustri. Blant materialet er det blant annet styreprotokoller, saksdokumenter, fotografier og noe profileringsmateriale. Det ble også avlevert digitalt arkiv.

Bergindustriarkivet samarbeider med Arkivverket om avleveringen, og arkivet blir bevart på Riksarkivet ved Sognsvann i Oslo. Arkivet blir nå etter hvert gjennomgått og katalogisert, og informasjonen om arkivet blir tilgjengeliggjort på Arkivportalen.no.

Mer informasjon om Norsk Bergindustri her

Mer informasjon om Arkivverket her

Mann og kvinner ser på arkiv

Eli Tho Holen fra Norsk Bergindustri og Torkel Thime fra Bergindustriarkivet ser nærmere på det eldre arkivmaterialet til Norsk Bergindustri (foto: Ingrid Nøstberg)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search