Nussir ASA sikrer sitt arkiv for ettertiden

 In Nyheter

Nussir ASA avleverer hele sitt digitale arkiv til Arkivverket og sikrer dermed sin historie fram til dags dato! Nussir ASA er et nokså nytt gruveselskap som ble etablert i 2005, med formål om drive kobbergruve i Repparfjorden i Hammerfest kommune i Finnmark. Selskapet mottok driftskonsesjon i 2019 og har i dag alle nødvendige konsesjoner og tillatelser for oppstart. Selskapet tar sikte på å starte byggingen av anlegget i 2021.

Bergindustriarkivet synes det er interessant at arkivet fra Nussir ASA blir bevart helt fra oppstarten. Det vil gi fremtidens forskere mulighet til å følge utviklingen av et selskap helt fra det etableres til det er i drift. Arkivverket, som mottar og forvalter arkivmaterialet videre, påpeker også betydningen av arkivet i sin pressemelding om avleveringen: se pressemelding her.

Kobber er som kjent et kritisk metall for «det grønne skiftet». Nussir-feltet, som ble oppdaget på slutten av 1970-tallet, er Norges største kjente kobberforekomst – og også en av verdens reneste. Nussir ASA har som målsetning å gjøre Nussir-prosjektet til verdens første helelektrisk gruve med helt utslippsfri underjordisk drift. Driften ved Nussir vil i følge selskapet kunne gi drøyt 200-300 arbeidsplasser med en årlig omsetning på 1,0-1,5 milliard kroner.

Se mer om Nussir ASA her

Presseoppslag om avleveringen fra Nussir til Arkivverket:

 

Tre menn og en kvinne står foran vegg innendørs

Bergindustriarkivet besøkte Nussir i Finnmark. Fra venstre: Torkel Thime (Arkivverket), Alexander Krogh (finansdirektør Nussir), Øystein Rushfeldt (adm. dir. Nussir) og Ingrid Nøstberg (Bergindustriarkivet).

Mann står foran bokhylle

Adm. dir. Øystein Rushfeldt viser den eldste delen av Nussirs arkiv, som er papirformat. Foto: Torkel Thime

Repparfjorden i Finnmark sett ovenfra

Repparfjorden ligger i Hammerfest kommune i Finnmark. Nussirs anlegg er planlagt på neset ut i fjorden. Selve gruven vil være underjordisk. Foto: Torkel Thime

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search