På bedriftsbesøk i Rogaland

 In Nyheter

Norsk bergindustriarkiv har vært på en besøksrunde i Rogaland, til flere sentrale bergindustribedrifter: Velde AS, Borsheim Naturstein AS, Norwegian Edelsplitt og Bertelsen & Garpestad.

Velde AS

Velde AS i Sandnes er en familiebedrift med oppstart i 1984. Velde AS er i dag en betydelig aktør innen byggeråstoff og produserer alt fra fint steinstøv til sand, pukk og grus. Steinressursen som benyttes er en «lys granitt», en sterk steintype som hele tiden har vært Veldes spesialitet. Velde startet som pukkverk, men er i dag en totalleverandør av pukk, asfalt, betong og gjenvinning.

På bildet over ses konsernleder Egil Velde sammen med Ingrid Nøstberg fra Norsk bergindustriarkiv. I bakgrunnen vises et stort oversiktsfoto over anlegget til Velde Foto: Torkel Thime

Borsheim Naturstein AS

Borsheim Naturstein AS holder til i Hellvik ved Egersund. Bedriften ble grunnlagt i 1969, opprinnelig som et enmannsforetak – i dag er det 17 ansatte. Bedriften er en familiebedrift, og ledes i dag av Jarle Borsheim. Bedriften produserer alt fra singel, grus og pukk, kilt-, knekt- og sprengt stein. Råmaterialet er i hovedsak basert på «rester» fra Larvik Granites uttak av anortositt i området. Borsheim Naturstein AS har 50 års jubileum nå i 2019!

Norwegian Edelsplitt

Norwegian Edelsplitt holder også til i Hellvik ved Egersund. Bedriften utnytter en helt spesiell forekomst av lys anortositt som er svært velegnet til ulike industrielle formål. Norwegian Edelsplitt har røtter tilbake til 1960-tallet og de to bedriftene Hellviksplitt og Edelsplitt, som senere ble slått sammen til dagens bedrift. Store deler av produksjonen går til asfaltindustrien, som et naturlig hvitt tilslag. Men det benyttes også som tilslag til betong og keramikk.

Bertelsen & Garpestad

Norsk bergindustriarkiv besøkte også entreprenørfirmaet Bertelsen & Garpestad AS i Egersund. Bedriften ble grunnlagt i 1959 og runder dermed 60 år nå i 2019. Ved siden av veibygging er bedriften en betydelig aktør innen boring, sprengning og masseflytting i flere steinbrudd.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search