Rekefjord Stone AS avleverer sitt arkiv til Arkivverket

 In Nyheter

Rekefjord Stone AS har nå inngått avtale med Arkivverket om avlevering av hele sitt historiske arkiv! Arkivet blir avlevert Arkivverkets lokasjon i Stavanger. Med dette blir viktig kildemateriale om bergindustrien i Sokndal bevart for all fremtid, til nytte for både bedriften selv, forskere og andre interesserte.

Sokndal har en rik tradisjon for bergindustri, og Rekefjord Stone AS utgjør sammen med Titania AS de største aktørene. Rekefjord Stone AS ble etablert i 1963 som AS Rekefjord Verk, senere Fjordstein AS, og var i sin tid Nord-Europas største pukkverk. Bedriften har hatt flere organisasjonsendringer og eierskifter i årenes løp, men fra 1. september 2020 overtok NOAH AS eierskapet.

Rekefjord Stone AS avleverer totalt 37 hyllemeter med arkivmateriale. Dette utgjør så godt som hele bedriftens historiske arkiv. Materialet vil bli ordnet og katalogisert, og katalogopplysningene publisert på Arkivportalen.no. Alle som får innvilget innsyn kan se på originalmaterialet på Arkivverkets lesesal på Arkivenes hus på Ullandhaug i Stavanger.

Mer om Rekefjord Stone AS her

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search