Kartlegging av arkiv hos Franzefoss og Omya Hustadmarmor og møte med Norsk Mineral

 In Nyheter

Det har vært stor aktivitet i Bergindustriarkivet de siste ukene med arkivkartlegginger og møter med tre sentrale bedrifter innen bergindustrien. Dagene 6.-8. oktober var vi hos Franzefoss på Rud i Bærum og kartla deres eldre arkiver. 12.-13. oktober var vi hos Omya Hustadmarmor i Elnesvågen i tilsvarende oppdrag. I tillegg møtte vi Norsk Mineral på deres hovedkontor i Molde, der vi fikk en orientering om selskapet av gründer Sturla Steinsvik og presenterte vårt arbeid i Norsk bergindustriarkiv.

Kartleggingene gir bedriftene en god oversikt over arkivmaterialet de har, og danner grunnlag for vurderingen av et eventuelt videre samarbeid med Bergindustriarkivet om avlevering av arkivet til arkivinstitusjon og et ønsket omfang av en slik avtale.

Franzefoss

Franzefoss har en 100 års historie helt tilbake til 1919. Da bygget W. B. Markussen Franzefoss Kalkmølle ved Franzefossen i Sandvikselva i Bærum og startet opp med produksjon av kalk og knust stein. I 1936 ble Franzefoss Bruk omgjort til aksjeselskap eid av familien Markussen. I 2005 ble Franzefoss splittet i to familieeide selskaper i forbindelse med et generasjonsskifte: Franzefoss Minerals AS og Franzefoss AS. Franzefoss Minerals er i dag ledende på kalk i Norge, og har produksjon flere steder i landet, der i blant Ballangen, Verdal, Inderøy, Hamar og Bøverbru. Franzefoss AS leverer i dag pukk og gjenvinningstjenester gjennom datterselskapene Franzefoss Pukk AS og Franzefoss Gjenvinning AS. Arkivkartleggingen vi foretok i denne omgang gikk frem til 2005, til etableringen av de to nye selskapene.

Se mer om Fransefoss Minerals og Franzefoss AS

Omya Hustadmarmor

Omya Hustadmarmor har også en lang og interessant historie med røtter tilbake til 1948. Da etablert etablerte Kjell Steinsvik Hustad Bruk, med datterselskapene Hustadjord og Hustad Kalk og Marmor. I 1965 overtok sønnen Sturla Steinsvik ledelsen, og bedriften ble ledende i Nord-Europa på knuste marmorgranulater, bl.a. brukt i bygningsindustrien. I 1976 startet et samarbeid med det sveitsiske familieselskapet Omya AG (tidligere Plüss-Staufer AG) som var globalt markedsledende i foredling av kalkbaserte fyllstoffer og pigmenter. Hustad Kalk og Marmor AS ble da splittet i råvareprodusenten Hustadkalk AS, eiet av Steinsvikfamilien, og foredlingsbedriften Hustadmarmor AS, eiet 50 % hver av Hustadkalk AS og Omya AG. I 2007 solgte Steinsvik-familien seg ut av Hustadmarmor, men eier fortsatt råvareleverandøren Hustadkalk.

Omya AG  (grunnlagt i 1884) er et internasjonalt konsern med virksomhet i flere land og med hovedsete i Oftringen i Sveits. Omya i Norge har sitt hovedkontor i Elnesvågen nord for Molde. I tillegg har selskapet virksomhet i Knarrevik utenfor Bergen og Hammerfall i Nordland. Det produseres flere kalkbaserte produkter, bl.a. til bruk i papirproduksjon. Det meste eksporteres til et internasjonalt marked.

Se mer om Omya her

Norsk Mineral AS

Norsk Mineral AS har sitt utspring i Hustad Kalk og Marmor AS, og har dermed røtter i mineral-industrien helt tilbake til 1948 (se omtale under Omya Hustadmarmor ovenfor). Norsk Mineral AS eies av Steinsvik-familien, og  hele tre generasjoner er pr. i dag involvert i forskjellige deler av konsernet. Norsk Mineral har virksomhet både innen mineralindustrien (25%), fornybar energi, eiendom og finans. Innen mineralindustrien drives utvinning og prosessering av kalk og kvarts gjennom hel- og deleide selskaper, slik som Brønnøy Kalk AS i Brønnøysund og The Quartz Corp på Drag i Nordland.

Se mer om Norsk Mineral her

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search