Stor lansering av Norsk bergindustriarkiv i Larvik

 In Nyheter

Mandag 17. juni ble Norsk bergindustriarkiv offisielt lansert og åpnet!

Arrangementet fant sted i Larvik hos larvikittprodusenten Lundhs AS i deres nye flotte administrasjonsbygg.

Den offisielle åpningen ble foretatt av fylkesvaraordfører i Vestfold fylkeskommune, Kåre Pettersen og prosjektleder Ingrid Nøstberg (Vestfoldarkivet).

Riksarkivar Inga Bolstad (Arkivverket) holdt en engasjert tale der hun påpekte betydningen av etableringen av et eget arkiv for bergindustrien, og understrekte viktigheten av et godt samarbeid innen arkivsektoren for å sikre arkiver etter næringslivet. Ellers på talerlista stod representanter fra Direktoratet for mineralforvaltning, Norsk bergverksmuseum og Arkivforbundet. Adm. dir. Thor-Anders Lundh Håkestad i Lundhs AS presenterte bedriften og produksjonen av larvikitt.

Avslutningsvis holdt Tom Heldal fra Norges geologiske undersøkelse et interessant og tankevekkende foredrag om betydningen av bergindustrien i fortid og fremtid.

Det kunstneriske innslaget stod Anne Elisebeth Skogen fra Forteljarkokeriet for. Hun fremførte forestillingen «Bergverksliv – ei forteljing frå Norsk Stein». Dette var en forestilling som var spesiallaget for anledningen.

Se programmet for arrangementet her (pdf).

Oppslag i media: 

På bildet fra venstre: Karianne Schmidt Vindenes (leder av Vestfoldarkivet), Ingrid Nøstberg (leder av Norsk bergindustriarkiv), Inga Bolstad (riksarkivar), Thor-Anders Lundh Håkestad (ad. dir. i Lundhs AS), Kåre Pettersen (fylkesvaraordfører i Vestfold). FOTO: Hanne Bergby Olsen, Vestfoldmuseene.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search