Stort kartleggingsprosjekt hos HeidelbergCement

 In Nyheter

Bergindustriarkivet har inngått avtale med HeidelbergCement om kartlegging av deres eldre arkiver. Avtalen innebærer kartlegging av Heidelbergs hovedkontor på Lysaker, Norcem Brevik og Norcem Kjøpsvik. Først ute er hovedkontoret på Lysaker.

Sementproduksjon er en helt sentral del av norsk industrihistorie med røtter helt tilbake til 1892 da Christiania Portland Cementfabrik ble etablert på Slemmestad. I 1916 startet Dalen Portland Cementfabrik i Brevik opp, og i 1918 Nordland Portland Cementfabrik i Kjøpsvik. De tre sementfabrikkene fusjonerte til AS Norcem i 1968. I 1986 ble Norcem en del av Scancem, og i 1999 overtok Heidelberger Zement eierskapet av Scancem. I dag inngår Norcem som et av flere selskaper i det tyskeide konsernet HeidelbergCement.

Kartleggingen avdekket mye interessant arkivmateriale og viktig industrihistorie, bl.a. om Scancems virksomhet i Afrika. Foruten å gi en god oversikt over arkivmaterialet, danner kartleggingen også grunnlag for å vurdere et eventuelt videre samarbeid om avlevering av arkivene til arkivinstitusjon for sikker bevaring.

Vi i Bergindustriarkivet tilbrakte to hele dager hos HeidelbergCement og fikk god bistand og nyttig bakgrunnsinformasjon av både nåværende og tidligere sentrale ansatte. Vår hovedkontakt for kartleggingsprosjektet er bærekraftsjef (Sustainabilty Manager) Tonje Hagen Geiran.

Les mer om HeidelbergCement her 

 

To kvinner og en mann stående i arkivmagasin

Tonje Hagen Geiran (Sustainability Manager) og Ola Søsveen (Tax Manager) sammen med Ingrid Nøstberg far Bergindustriarkivet i arkivrommet til HeidelbergCement på Lysaker (foto: Torkel Thime)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search