Hopp til hovedinnhold

Arkivkartlegging hos Norcem Kjøpsvik

Norsk bergindustriarkiv har besøkt Norcem Kjøpsvik i Nordland og kartlagt deres arkiv. Bedriften startet opp i 1918 som Nordland Portland Cementfabrikk, og har dermed en over 100-årig historie! I dag er Norcem Kjøpsvik en del av HeidelbergCement Group.

 • Norcems fabrikkanlegg i Kjøpsvik
  1/1
  Norcems fabrikkanlegg i Kjøpsvik. Foto: Bergindustriarkivet

Norsk sementindustri startet allerede i 1892 med etableringen av Christiania Portland Cementfabrik. Selskapet produserte sement på Slemmestad i Røyken utenfor Christiania. Neste milepæl var etableringen av Dalen Portland Cementfabrik i Brevik i 1916, etterfulgt av Nordland Portland Cementfabrik i Kjøpsvik i 1918. De tre sementfabrikkene var viktige hjørnesteinsbedrifter og produserte sement til både et innenlands og utenlands marked. I 1968 fusjonerte de tre sementfabrikkene til AS Norcem. I 1999 ble Norcem en del av det tyskeide konsernet HeidelbergCement.

Sementproduksjonen på Slemmestad ble avviklet i 1989. Norcem i Brevik og Kjøpsvik er fortsatt i full drift, og de to fabrikkene dekker det meste av landets sementbehov. Sement blandet med sand/pukk og vann gir som kjent betong, og betong brukes i nesten alt fra bygninger til brokonstruksjoner.

Norcem Kjøpsvik har et rikholdig arkiv som dokumenterer gruvedrift og sementproduksjon tilbake til oppstarten i 1918. Det eldste arkivmaterialet fra Nordland Portland Cementfabrik er allerede avlevert og oppbevares hos Arkiv i Nordland i Bodø. Oversikt over dette arkivet kan ses på Arkivportalen.no.

Bergindustriarkivets arkivkartlegging hos Norcem Kjøpsvik representerer siste del av et større kartleggingsprosjekt vi har i samarbeid med HeidelbergCement, og det vil nå bli foretatt en samlet vurdering av en videre bevaring av arkivene.

Les mer om Norcem Kjøpsvik her

 • Kvinne stående i verneutstyr
  1/4
  All ferdsel på fabrikkområdet krever verneutstyr. Her er bergindustriarkivets medarbeider i full mundur. Foto: Norsk bergindustriarkiv
 • Norcems dagbrudd i Kjøpsvik
  2/4
  Norcems dagbrudd i Kjøpsvik ligger flott til med Stetind i bakgrunnen (Foto: Norsk bergindustriarkiv)
 • Mann registrerer arkiv i arkivrom
  3/4
  Torkel Thime registrerer arkivmaterialet på loftsrommet. Foto: Norsk bergindustriarkiv
 • Kvinne registrerer arkiv i arkivrom
  4/4
  Ingrid Nøstberg skaffer seg oversikt over arkivmaterialet i kjellermagasinet. Foto: Norsk bergindustriarkiv
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1