Hopp til hovedinnhold

Våre tjenester

Norsk bergindustriarkiv har som formål å sikre arkiver fra bergindustrien for fremtiden. Vi ønsker å inngå avtaler med bedrifter og organisasjoner om avlevering av virksomhetens arkiver for sikker oppbevaring og tilgjengeliggjøring

Hva vi tilbyr

  • Vi gir sikker oppbevaring av både papirbaserte og elektroniske arkiver fra bedrifter, organisasjoner og privatpersoner innenfor bergindustrien
  • Vi gjør arkivene synlige og tilgjengelige for bedrifter, forskere og andre interesserte
  • Innsyn i arkivene gis etter gjeldende lovbestemmelser og i forståelse med virksomhetene som har avlevert sitt arkivmateriale
  • Vi formidler bedriftenes historie på Internett, i publikasjoner og i utstillinger
  • Vi har lesesal med tilknyttet bibliotek til bruk for publikum som ønsker se på originalmateriale
  • Vi fører register over alle bevarte arkiver etter bergindustribedriftene og relaterte virksomheter
  • 1/1
    På lesesalen kan publikum få tilgang til arkivmateriale som ikke er underlagt innsynsbegrensninger. Foto: Norsk bergindustriarkiv

Finansieringsmodellen

Bevaringen av arkivene er et spleiselag der bedriften bidrar økonomisk med engangsinvesteringer til uttrekk, ordning og tilgjengeliggjøring av arkiver. Norsk bergindustriarkiv med samarbeidspartnere står for magasinplass og infrastruktur og drifter arkivene etter avlevering

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1