Arkivkartlegging hos Norcem Kjøpsvik

 In Nyheter

Norsk bergindustriarkiv har besøkt Norcem Kjøpsvik i Nordland og kartlagt deres arkiv. Bedriften startet opp i 1918 som Nordland Portland Cementfabrikk, og har dermed en over 100-årig historie! I dag er Norcem Kjøpsvik en del av HeidelbergCement Group.

Norsk sementindustri startet allerede i 1892 med etableringen av Christiania Portland Cementfabrik. Selskapet produserte sement på Slemmestad i Røyken utenfor Christiania. Neste milepæl var etableringen av Dalen Portland Cementfabrik i Brevik i 1916, etterfulgt av Nordland Portland Cementfabrik i Kjøpsvik i 1918. De tre sementfabrikkene var viktige hjørnesteinsbedrifter og produserte sement til både et innenlands og utenlands marked. I 1968 fusjonerte de tre sementfabrikkene til AS Norcem. I 1999 ble Norcem en del av det tyskeide konsernet HeidelbergCement.

Sementproduksjonen på Slemmestad ble avviklet i 1989. Norcem i Brevik og Kjøpsvik er fortsatt i full drift, og de to fabrikkene dekker det meste av landets sementbehov. Sement blandet med sand/pukk og vann gir som kjent betong, og betong brukes i nesten alt fra bygninger til brokonstruksjoner.

Norcem Kjøpsvik har et rikholdig arkiv som dokumenterer gruvedrift og sementproduksjon tilbake til oppstarten i 1918. Det eldste arkivmaterialet fra Nordland Portland Cementfabrik er allerede avlevert og oppbevares hos Arkiv i Nordland i Bodø. Oversikt over dette arkivet kan ses på Arkivportalen.no.

Bergindustriarkivets arkivkartlegging hos Norcem Kjøpsvik representerer siste del av et større kartleggingsprosjekt vi har i samarbeid med HeidelbergCement, og det vil nå bli foretatt en samlet vurdering av en videre bevaring av arkivene.

Les mer om Norcem Kjøpsvik her

 

Steinbrudd sett på avstand

Norcems dagbrudd i Kjøpsvik ligger flott til med Stetind i bakgrunnen (Foto: Norsk bergindustriarkiv)

Mann skriver på PC i arkivrom

Torkel Thime registrerer arkivmaterialet på loftsrommet (Foto: Norsk bergindustriarkiv)

Kvinne står mellom arkivreoler i kjellerrom

Ingrid Nøstberg skaffer seg oversikt over arkivmaterialet i kjellermagasinet. (Foto: Norsk bergindustriarkiv)

Kvinne iført verneutstyr

All ferdsel på fabrikkområdet krever verneutstyr. Her er bergindustriarkivets medarbeider i full mundur (Foto: Norsk bergindustriarkiv)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search