Hopp til hovedinnhold

Arkivkartlegging hos Norsk Geologisk Forening

Bergindustriarkivet har vært i Trondheim på besøk hos Norsk Geologisk Forening og kartlagt arkivet fra deres over 100-årige historie!

Norsk Geologisk Forening har sin base i lokalene til Norges Geologiske Undersøkelse (NGU), som holder til på Lade i Trondheim. Vi møtte foreningens administrasjon ved generalsekretær Ann Mari Husås og Jorunn Nilsen Aune, og foreningens president Guri Venvik.

  • 1/1
    NGU har sitt hovedkontor på Lade i Trondheim. Foto: NGUs hjemmeside

Norsk Geologisk Forening har en lang og ærverdig historie helt tilbake til 1905 da den ble stiftet i Kristiania. Pådriver for opprettelsen var daværende direktør for NGU, Hans Reusch, i samarbeid med flere av datidens ledende geologer. Foreningen har dermed eksistert uavbrutt i over 100 år! Kartleggingen avdekket da også at det i løpet av denne tiden er skapt mye interessant arkivmateriale - vel verdt å bevare.

Norsk Geologisk Forening er en upolitisk og tverrfaglig medlemsorganisasjon for det norske geofagmiljøet. Foreningen har som formål å formidle kunnskap om geofag og bygge nettverk for medlemmene gjennom faglige og sosiale aktiviteter, blant annet ved å arrangere konferanser. Foreningen utgir også det vitenskapelige tidsskriftet Norsk Geologisk Tidsskrift.

Les mer om Norsk Geologisk Forening her:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1