Hopp til hovedinnhold

Arkivkartlegging hos Rana Gruber

Bergindustriarkivet har vært på arkivkartlegging hos Rana Gruber - en hjørnesteinsbedrift i Mo i Rana med lange tradisjoner

Rana Gruber er en gruve- og oppredningsbedrift med hovedkontor, oppredningsverk og kaianlegg i Gullsmedvik i Mo i Rana. Gruvene ligger i Dunderlandsdalen ved Ørtfjell og Storforshei. Bedriften utvinner jernmalm og produserer hematitt til stålproduksjon og magnetitt til bl.a. pulvermetallurgi. Under merkevaren Colorana produserer bedriften pigmenter basert på mikronisert magnetitt.

  • 1/1
    Terje Guttormsen fra Rana Gruber og Torkel Thime fra bergindustriarkivet utenfor hovedkontoret i Gullsmedvika i Mo i Rana. Foto: Norsk bergindustriarkiv

Rana Gruber ble etablert i 1964, men har røtter langt tilbake i tid. De store jernmalmforekomstene i Dunderlandsdalen i Rana var kjent allerede i 1799, og det har vært gruvevirksomhet i området i over 100 år. Det engelske selskapet Dunderland Iron Ore Company (DIOC) startet gruvedrift i 1906 som var i virksomhet fram til 1939.

I 1937 etablerte AS Sydvaranger og det tyske Vereinigte Stahlwerke selskapet Rana Gruber og startet gruvedrift i Dunderlandsdalen. Etter andre verdenskrig eksproprierte den norske stat de tyskeide aksjene i selskapet, og i 1951 ble selskapet fullt ut statseid. Rana Gruber ble deretter innlemmet i statseide Norsk Jernverk, og leverte jernmalm til jernverket helt fram til jernverket ble avviklet i 1988. Nye Rana Gruber ble etablert i 1989 og har siden utviklet seg til dagens bedrift.

Rana Gruber har ca. 370 ansatte og en årlig produksjonskapasitet på 1,8 millioner tonn jernmalmkonsentrater. Så godt som all produksjon eksporteres, hovedsakelig til det europeiske markedet.

Les mer om Rana Gruber her: 


  • 1/1
    Rana Gruber, en tradisjonsrik bergindustribedrift i Mo i Rana
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1