Hopp til hovedinnhold

Bedriftsbesøk hos Nordic Mining ASA

Bergindustriarkivet har vært på besøk hos Nordic Mining ASA, som satser stort på ny gruvedrift i Norge – den første nyetableringen på nær 40 år!

Vi møtte administrerende direktør Ivar S. Fossum og VP for ressurs og bærekraft, Mona Shanche, på deres hovedkontor i Oslo der vi orienterte om bergindustriarkivets arbeid og fikk høre nærmere om bedriftens virksomhet. 

  • 1/1
    Fra venstre: Ingrid Nøstberg (bergindustriarkivet) sammen med Ivar Fossum og Mona Shanche fra Nordic Mining (foto: Norsk bergindustriarkiv)

Nordic Mining ASA ble etablert i 2006, og er dermed blant de nyeste gruveselskapene i Norge. Hovedsatsingen er Engebø-prosjektet i Sunnfjord, der selskapet tar sikte på å utvinne høykvalitets rutil og granat. Nordic Mining kjøpte rettighetene til Engebø-forekomsten allerede i 2006, og de nødvendige tillatelser ble gitt i 2015. Utviklingen av Engebø-prosjektet har tatt lang tid, og blir ifølge direktør Fossum den første nye gruven i Norge på nær 40 år når den settes i drift.

Nordic Mining er også involvert i mulig utvinning av havbunnsmineraler. Gjennom selskapet Nordic Ocean Resources (NORA) har Nordic Mining som mål å være en pioner for fremtidig utvikling innenfor området undersjøiske mineralressurser.

Nordic Mining har en sterk bevissthet rundt sin rolle som samfunnsaktør – både når det gjelder bærekraft og sin sosiale betydning i de lokalsamfunnene der de operer.

Les mer om Nordic Mining her

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1