Bedriftsbesøk hos Nordic Mining ASA

 In Nyheter

Bergindustriarkivet har vært på besøk hos Nordic Mining ASA, som satser stort på ny gruvedrift i Norge – den første nyetableringen på nær 40 år!

Vi møtte administrerende direktør Ivar S. Fossum og VP for ressurs og bærekraft, Mona Shanche, på deres hovedkontor i Oslo der vi orienterte om bergindustriarkivets arbeid og fikk høre nærmere om selskapet og deres virke.

Nordic Mining ASA ble etablert i 2006, og er dermed blant de nyeste gruveselskapene i Norge. Hovedsatsingen er Engebø-prosjektet i Sunnfjord, der selskapet tar sikte på å utvinne høykvalitets rutil og granat. Nordic Mining kjøpte rettighetene til Engebø-forekomsten allerede i 2006, og de nødvendige tillatelser ble gitt i 2015. Utviklingen av Engebø-prosjektet har tatt lang tid, og blir ifølge direktør Fossum den første nye gruven i Norge på nær 40 år når den settes i drift.

Nordic Mining er også involvert i mulig utvinning av havbunnsmineraler. Gjennom selskapet Nordic Ocean Resources (NORA) har Nordic Mining som mål å være en pioner for fremtidig utvikling innenfor området undersjøiske mineralressurser.

Nordic Mining har en sterk bevissthet rundt sin rolle som samfunnsaktør – både når det gjelder bærekraft og sin sosiale betydning i de lokalsamfunnene der de operer.

Les mer om Nordic Mining her

To kvinner og en mann stående i et møterom

Møte med Nordic Mining på deres hovedkontor i Oslo. Fra venstre: Bergindustriarkivets Ingrid Nøstberg sammen med Ivar Fossum og Mona Shanche fra Nordic Mining (foto: Norsk bergindustriarkiv)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search