Hopp til hovedinnhold

Bergindustriarkivet på bedriftsbesøk hos Norge Mineraler AS

Bergindustriarkivets første bedriftsbesøk i 2023 gikk til Norge Mineraler AS sør i Rogaland. Bedriften er i etableringsfasen med kartlegging og innsamling av prøver med mål om å starte opp mineralutvinning.

 • Bjerreimfossen
  1/1
  Bjerreimfossen, Callum Stewart, unsplash.com

Norge Mineraler AS satser på utvinning av kritiske råmaterialer, dvs. materialer som er økonomisk viktige og hvor det er forsyningsrisiko forbundet med tilgangen. EU har definert en rekke grunnstoffer som Critical Raw Materials (CRM). Norge Mineraler AS konsentrerer seg i hovedsak om Bjerkreim-Sokndal intrusjonen der det forekommer grunnstoffene vanadium og titan, samt mineralet apatitt. Fra apatitt utvinnes fosfat som er en viktig bestanddel i bl.a. kunstgjødsel. Titan utvinnes fra ilmenitt og gir hvitt pigment til bruk i en rekke produkter. Vanadium brukes i stållegeringer.

Norge Mineraler AS er pr. i dag i en prøveboringsfase, og det er foreløpig gjennomført ca. 162 kjerneboringer - det dypeste er på hele 2201 meter! Dette er i følge bedriften det dypeste borehullet som noen sinne er foretatt på land i Norge. Norge Mineraler AS vurderer resultatene av kartleggingen og prøvetakingen på Helleland så langt som svært positive og fortsetter prosessen fram mot mineralutvinning.

Bergindustriarkivet fikk en interessant guidet tur i Hellelandsområdet med samfunnskontakt Erik Joa før vi møtte bedriftsledelsen på hovedkontoret i Egersund: Daglig leder Monika Øksnes, prosjektdirektør Tim Galusky og Kristian Bader, Operations Adviser i morselskapet Norge Mining. De to sistnevnte deltok via videolink.

Les mer om Norge Mineraler AS og Norge Mining her

Illustrasjonsfoto: Bjerreimfossen, Callum Stewart, unsplash.com

 • Torkel Thime fra bergindustriarkivet og Erik Joa fra Norge Mineraler AS ved Øgrey-demningen ved Teksevannet, Helleland.
  1/3
  Torkel Thime fra bergindustriarkivet og Erik Joa fra Norge Mineraler AS ved Øgrey-demningen ved Teksevannet, Helleland. Foto: Norsk bergindustriarkiv
 • Erik Joa, samfunnskontakt i Norge Mineraler AS, orienterer om de geologiske forekomstene bedriften undersøker. Her ved Øgrey-demingen ved Teksevannet
  2/3
  Erik Joa, samfunnskontakt i Norge Mineraler AS, orienterer om de geologiske forekomstene bedriften undersøker. Her ved Øgrey-demingen ved Teksevannet. Foto: Norsk bergindustriarkiv
 • Norge Mineraler AS har foretatt adskillige prøveboringer som har resultert i ca. 74 000 borkjerner. Utvalgte prøver sendes til videre analyser. Bedriftens geologer orienterer om funnene.
  3/3
  Norge Mineraler AS har foretatt adskillige prøveboringer som har resultert i ca. 74 000 borkjerner. Utvalgte prøver sendes til videre analyser. Bedriftens geologer orienterer om funnene. Foto: Norsk bergindustriarkiv
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1