Bergindustriarkivet på besøk hos det svenske Jernkontoret

 In Nyheter

Norsk bergindustriarkiv har vært på et interessant besøk hos Jernkontoret  i Stockholm. Vi var invitert av det berghistoriske utvalgets arkivkomité for å fortelle om arbeidet med Norsk bergindustriarkiv og for å utveksle erfaringer og ideer.

Jernkontoret er den svenske jern- og stålindustriens bransjeorganisasjon, etablert allerede i 1747. Sverige var i første halvdel av 1700-tallet verdens største jerneksportør, og jerneksporten utgjorde 75 prosent av svensk eksportverdi! Dette tilsvarer olje- og gassnæringens andel av norsk eksportverdi i dag. Organisasjonen arbeider med bergverk, jernhåndtering og stålproduksjon. Organisasjonen eies av bedriftene selv.

I 1967 opprettet Jernkontoret et berghistorisk utvalg – «Bergshistoriska utskottet» – som arbeider med arkeologisk og historisk forskning, samt kulturminnevern for all håndtering av jern og metaller fra utvinning til sluttprodukt. De siste årene har det berghistoriske utvalget arbeidet med bevaring av bergindustriarkiver i Sverige, uten helt å lykkes. De hadde fått nyss om suksessen med Norsk bergindustriarkiv og var interessert i å høre nærmere om arbeidet vårt og samarbeidet med bedriftene. Vi ble derfor invitert til et møte med det arkivkomiteen for utveksling av ideer og metodiske tilnærminger. Møtet ble avholdt i Jernkontorets ærverdige lokaler i Stockholm og var svært nyttig for begge parter. Kontakten er dermed etablert og vil etter planen fortsette til felles nytte og glede.

Les mer om Jernkontoret og det Bergshistoriska utskottet her

Kvinne står foran Jernkontorets inngangsdør

Ingrid Nøstberg på vei inn Jernkontorets ærverdige hovedinngang. (Foto: Norsk bergindustriarkiv)

Mennesker sitter rundt et bord i et møterom

Arkivkomiteen samlet til møte. Fra venstre ses Catarina Karlsson (forskningskoordinator for berghistorie), Anders Nordebring (leder av arkivkomiteen), Arne Sundström, Kerstin Fernheden, Yngve Axelsson, Anders Houltz (Centrum för näringslivshistoria), Kjersti Bosdotter og Torkel Thime fra Bergindustriarkivet. (Foto: Norsk bergindustriarkiv)

Mann orienterer flere personer stående i et bibliotek

Jernkontorets bibliotekar Yngve Axelsson orienterer om den historiske boksamlingen ved Jernkontoret. (Foto: Norsk bergindustriarkiv)

To menn står bøyd over gammel bok

Torkel Thime fra Bergindustriarkivet følger interessert med på omvisningen i Jernkontorets bibliotek. (Foto: Norsk bergindustriarkiv)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search