Hopp til hovedinnhold

Hvorfor bevare arkivene etter bergindustrien?

Det er mange gode grunner for å bevare arkiver etter næringslivet, både for bedriftene selv og samfunnet forøvrig

Bedriftens nytte:

 • Sikre god kontroll over, og enkel tilgang til egne arkiver på kort og lang sikt
 • Redusere lagringskostnader (effektiv dokumentlagring)
 • Robust langtidslagring av digitalt skapte arkiver på tvers av teknologiskifter
 • Sikker håndtering av personopplysningen (GDPR)
 • Bruke arkivene i intern kultur- og identitetsbygging
 • Markering av milepæler og viktige hendelser i bedriftenes historie
 • Arkiver som verktøy i merkevare- og omdømmebygging
 • Viktig del av bransjens strategi for samfunnskontakt

Samfunnsmessig nytte:

 • Grunnlagsmateriale for forskning omkring norsk bergindustri
 • Synliggjøre bransjens og den enkelte bedrifts rolle i samfunnet både sentralt og lokalt
 • Tilgjengeliggjøre arkiver som ikke inneholder sensitive opplysninger til elever, studenter, forskere og andre
 • Gruvemaskin i gruve med to personer. Mørk belysning
  1/1
  Norcems gruve Brevik. Foto: Sven Dahlgren
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1