Hopp til hovedinnhold

Møte med Forsand Sandkompani AS

Bergindustriarkivet har vært på besøk hos Forsand Sandkompani AS i Ryfylke. Der møtte vi daglig leder Rune Haukalid og drøftet muligheten for et framtidig samarbeid om bedriftens arkiv. Forsand Sandkompani AS er en viktig hjørnesteinsbedrift i Forsand, og en betydelig aktør innen singel og sand.

 • Fabrikkbygning
  1/1

Forsand Sandkompani AS ble etablert i 1964. Bedriften er basert på forekomsten av morenesand på Fossanmoen kombinert med en gunstig beliggenhet ved fjorden mht. utskiping og distribusjon. Den naturlige breavsetningen gir sand og grus av meget høy kvalitet, og er dermed spesielt godt egnet til mørtel- og betongproduksjon.

I 1973 ble det etablert et eget Mørtelverk på Forsand, eid av Forsand Sandkompani AS og AS Blandeverket. Produksjonen og salget av mørtel var en stor suksess, og Mørtelverket forsynte en periode en tredjedel av det norske markedet. Fra 1991 var Forsand Sandkompani AS eneeier av Mørtelverket Forsand, og fra 2017 profileres begge enheter under navnet Forsand Sandkompani AS.

Forsand Sandkompani AS leverer i dag i hovedsak til et norsk marked, men har også noe eksport, bl.a. til Tyskland. I 2016 overtok Ølen Betong eierskapet av bedriften og eier nå 100% av aksjene i selskapet.

Se mer om Forsand Sandkompani AS her

 • Mann og kvinne stående ved et bord
  1/3
  Møte med daglig leder i Forsand Sandkompani, Rune Haukalid (Foto: Bergindustriarkivet)
 • Mann stående ved sandhaug
  2/3
  Forsand Sandkompani AS produserer både grus og sand. Torkel Thime fra Bergindustriarkivet i forkant (Foto: Bergindustriarkivet)
 • Sanduttak
  3/3
  Forsand Sandkompani tar ut sand fra de rike breavsetningene på Fossanmoen (Foto: Bergindustriarkivet)
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1