Hopp til hovedinnhold

Norsk bergindustriarkiv på bedriftsbesøk i Nordland

Bergindustriarkivet har vært på nye bedriftsbesøk i Nordland. Denne gangen fra Bodø og sørover til Brønnøysund. Vi besøkte seks ulike bedrifter, og fikk innblikk i interessante og varierte virksomheter. Nordland blant de største bergindustrifylkene i landet, og det er et mål at flest mulig av bedriftsarkivene fra denne regionen sikres for ettertiden.

 • Akselberg gruve, Brønnøy Kalk.
  1/1
  Akselberg gruve, Brønnøy Kalk. Foto: Brønnøy Kalk

Evjen Granitt AS: Bedriften holder til i Evjen, en times vei sør for Bodø. Bedriften produserer en vakker lys grå granitt til belegningsstein og utemiljøprosjekter. Det mest kjente prosjektet er trolig Bybanen i Bergen. Granittbruddet har vært i drift siden 1998, og videreforedling av stein har pågått siden 2004. Evjen Granitt AS ble stiftet i februar 2008. Les mer om Evjen Granitt AS her.

Reipå Knuseri AS: Reipå Knuseri har sin hovedbase på Reipå i Meløy. Bedriften ble etablert i 1970 og har i dag ca. 30 ansatte. Bedriften har foruten et eget pukkverk også en stor maskinpark og utfører anleggsjobber av ulik karakter. Les mer om Reipå Knuseri AS her.

 • Daglig leder, Vidar Johansen, sammen med to av medarbeiderne i Evjen Granitt AS.
  1/2
  Daglig leder, Vidar Johansen, sammen med to av medarbeiderne i Evjen Granitt AS. Foto: Norsk bergindustriarkiv
 • Skilt for steinbruddet til Reipå Knuseri
  2/2
  Skilt for steinbruddet til Reipå Knuseri. Foto: Bergindustriarkivet

Gabbro Nor AS: Gabbro Nor ligger på øya Tomma, utenfor Nesna. Bedriften startet med pukkproduksjon i 2001 og er i dag godt etablert som produsent av pukk til variert bruk. Gabbro Nor driver et eget pukkverk på Tomma, men bedriften driver også mobil pukk-knusing og har oppdrag rundt på hele Helgeland. Les mer om Gabbro Nor AS her.

Brønnøy Kalk AS: Brønnøy Kalk AS ligger i Velfjord og er en viktig hjørnesteinsbedrift i Brønnøy kommune. Virksomheten er basert på uttak av kalkstein i dagbrudd fra forekomsten på Akselberg. Brønnøy Kalk AS startet opp i 1997, og er et heleid datterselskap i Norsk Mineral-konsernet. Bedriften er bl.a. hovedleverandør av råstoff til Omya Hustadmarmor AS, som produserer kalk til papirproduksjon. Les mer om Brønnøy Kalk AS her.

 • Daglig leder i Brønnøy Kalk AS, Raymond Langfjord, og Ingrid Nøstberg fra Bergindustriarkivet.
  1/2
  Daglig leder i Brønnøy Kalk AS, Raymond Langfjord, og Ingrid Nøstberg fra Bergindustriarkivet. Foto: Norsk bergindustriarkiv
 • Steintaket til Gabbro Nor AS på Tomma.
  2/2
  Steintaket til Gabbro Nor AS på Tomma. Foto: Norsk bergindustriarkiv

Nye Sulitjelma Gruver AS: Nye Sulitjelma Gruver AS ble etablert i 2011 og har kontorer på Fauske. Bedriften har som mål å starte ny gruvedrift i Sulitjelma. Den nye gruvedriften er planlagt som underjordsdrift, og det meste av infrastrukturen er allerede på plass slik at behov for nye områder til gruvedrift er minimalt. Salgsproduktene vil være kobber og sinkkonsentrat. Bedriften har utvinningsretten på plass, men avventer videre saksgang hos offentlige myndigheter for å kunne starte opp driften. Les mer om Nye Sulitjelma Gruver AS her.

SMA Nordland AS: SMA Nordland AS er også en bedrift i etableringsfasen, og vi møtte styreleder Jan Normann Nilsen i kontorlokalene i Fauske. Bedriften ble etablert allerede i 2002, men venter i likhet med Nye Sulitjelma Gruver på å få de siste formalitetene på plass. Planen innebærer uttak av dolomitt (kalk) fra en av Skandinavias største forekomster. SMA Nordland AS eies 94% av det svenske konsernet SMA Mineral, som bl.a. har en lokasjon i Mo i Rana. Se mer om SMA Mineral her.

 • To menn og en kvinne stående inne i kontorgang
  1/1
  Styreleder i SMA Nordland, Jan Normann Nilsen, sammen med Torkel Thime og Ingrid Nøstberg fra Bergindustriarkivet
Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1