Hopp til hovedinnhold

Norsk Geologisk Forening har avlevert sitt arkiv til Arkivverket

Norsk Geologisk Forening har avlevert sitt arkiv til Arkivverket i Trondheim. Viktig historisk kildemateriale er dermed sikret for all ettertid!

  • 1/1
    Torkel Thime og Hans Nissen fra Arkivverket tar i mot avleveringen på Arkivverkets mottak på Dora i Trondheim. Foto: Norsk bergindustriarkiv

Norsk Geologisk Forening ble etablert i Kristiania i 1905 og har dermed en over hundreårig historie! I dag har foreningen sitt hovedsete i Trondheim på Norges geologiske undersøkelse (NGU) der foreningens president og generalsekretær holder til.

Norsk Geologisk Forening er en upolitisk og tverrfaglig medlemsorganisasjon for det norske geofagmiljøet. Foreningen har som formål å formidle kunnskap om geofag og bygge nettverk for medlemmene gjennom faglige og sosiale aktiviteter, blant annet ved å arrangere konferanser. Foreningen utgir også det vitenskapelige tidsskriftet Norsk Geologisk Tidsskrift.

  • 1/1
    Arkivverkets magasiner i Trondheim er lokalisert på Dora, den gamle ubåtbunkersen fra andre verdenskrig. Foto: Norsk bergindustriarkiv

Foreningens arkiv går helt tilbake til oppstarten i 1905 og inneholder mye interessant dokumentasjon fra foreningens virke. Det gjelder møtereferater fra generalforsamling og styre, korrespondanse, medlemsregistre og dokumentasjon rundt utgivelsen av Norsk Geologisk Tidsskrift. Mange kjente geologer er representert i arkivmaterialet.

I avleveringen fulgte det også med arkivmateriale fra andre arkivskapere: Norsk Geologisk Forening avd. Trondheim, Norsk Stratigrafisk Komité og Borgestad Fabrikker i Skien. 

Materialet fra Borgestad Fabrikker inneholder i hovedsak korrespondanse og saksdokumenter fra 1920-30-tallet knyttet til utviklingen av olivinprodukter og patentsøknader i den forbindelse. Den kjente geologiprofessoren Victor Moritz Goldschmidt, som var leder av Statens Råstoffkomité på denne tiden, var sterkt involvert i saken. Arkivet inneholder derfor mye korrespondanse til og fra Goldschmidt, blant annet med det tyske Metallgesellschaft.

Arkivmaterialet som ble avlevert fra Norsk Geologisk Forening er nå ferdig ordnet og katalogisert. Arkivkatalogene med nærmere beskrivelse av materialet er publisert på Arkivportalen.no:

  • 1/1
    Arkivet etter Norsk Geologisk Forening ferdig ordnet og klart til å settes i magasin. Foto: Norsk bergindustriarkiv
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1