Våre tjenester

Norsk bergindustriarkiv har som formål å sikre arkiver fra bergindustrien for fremtiden. Vi ønsker å inngå avtaler med bedrifter og organisasjoner om avlevering av virksomhetens arkiver for sikker oppbevaring og tilgjengeliggjøring.

Våre tjenester

Norsk bergindustriarkiv har som formål å sikre arkiver fra bergindustrien for fremtiden. Vi ønsker å inngå avtaler med bedrifter og organisasjoner om avlevering av virksomhetens arkiver for sikker oppbevaring og tilgjengeliggjøring.

Hva vi tilbyr

 • Vi gir sikker oppbevaring av både papirbaserte og elektroniske arkiver fra bedrifter, organisasjoner og privatpersoner innenfor bergindustrien.
 • Vi gjør arkivene synlige og tilgjengelige for bedrifter, forskere og andre interesserte.
 • Innsyn i arkivene gis etter gjeldende lovbestemmelser og i forståelse med virksomhetene som har avlevert sitt arkivmateriale
 • Vi formilder bedriftenes historie på Internett, i publikasjoner og i utstillinger
 • Vi har lesesal med tilknyttet bibliotek til bruk for publikum som ønsker se på originalmateriale
 • Vi fører register over alle bevarte arkiver etter bergindustribedriftene og relaterte virksomheter

Finansieringsmodellen

Bevaringen av arkivene er et spleiselag der bedriften bidrar økonomisk med engangsinvesteringer til uttrekk, ordning og tilgjengeliggjøring av arkiver. Norsk bergindustriarkiv står for magasinplass og infrastruktur og drifter arkivene etter avlevering.

Akershusregistraturen av 1792. Foto: Ingrid Nøstberg.

Hvorfor bevare arkivene etter bergindustrien?

For bedriften selv:

 • Sikre god kontroll over, og enkel tilgang til egne arkiver på kort og lang sikt.
 • Redusere lagringskostnader (effektiv dokumentlagring)
 • Robust langtidslagring av digitalt skapte arkiver på tvers av teknologiskifter
 • Spare lisensutgifter på lite brukte datasystemer
 • Bruke arkivene i intern kultur- og identitetsbygging
 • Markering av milepæler og viktige hendelser i bedriftenes historie
 • Arkiver som verktøy i merkevare- og omdømmebygging
 • Viktig del av bransjens strategi for samfunnskontakt

For samfunnet:

 • Grunnlagsmateriale for forskning omkring norsk bergindustri
 • Synliggjøre bransjens og den enkelte bedrifts rolle i samfunnet både sentralt og lokalt
 • Tilgjengeliggjøre arkiver som ikke inneholder sensitive opplysninger til elever, studenter, forskere og andre

Henvendelser eller spørsmål?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search