Bildet viser to gravemaskiner under arbeid i steinbruddet.

BERGINDUSTRIARKIV

NORSK

Arkiv for bedrifter og organisasjoner

innen bergindustrien

Foto: Lundhs AS / Morten Rakke

Bildet viser høye og lange magasiner fyllt med gamle arkiver.

Dykk inn i arkivene

Landsoversikt over bevarte arkiver

fra bergindustrien

INN I ARKIVET
Bildet viser to menn og en borremaskin i en stor hul gruve.

HVORFOR ET ARKIV?

– viktig for bransjen selv og for samfunnet

Foto: Sven Dahlgren

VÅRE TJENESTER
Bildet viser to gravemaskiner under arbeid i steinbruddet.

bergindustriarkiv

Norsk

Arkiv for bedrifter og organisasjoner

innen bergindustrien

Foto: Lundhs AS / Morten Rakke

Bildet viser høye og lange magasiner fyllt med gamle arkiver.

Dykk inn i arkivene

Landsoversikt over bevarte arkiver

fra bergindustrien

INN I ARKIVET
Bildet viser to menn og en borremaskin i en stor hul gruve.

HVORFOR ET ARKIV?

– viktig for bransjen selv og for samfunnet

Foto: Sven Dahlgren

VÅRE TJENESTER

Bevaring av historisk verdifullt kildemateriale fra bergindustrien

Vi har som oppgave å sikre sentrale arkiver fra bergindustrien for fremtiden, både med tanke på bransjens egen bruk, forskning og kulturformidling. Vi ønsker å inngå avtaler med bedrifter og organisasjoner innenfor næringen om avlevering av virksomhetens arkiver for sikker bevaring.

Bevaring av historisk verdifullt kildemateriale fra bergindustrien

Vi har som oppgave å sikre sentrale arkiver fra bergindustrien for fremtiden, både med tanke på bransjens egen bruk, forskning og kulturformidling. Vi ønsker å inngå avtaler med bedrifter og organisasjoner innenfor næringen om avlevering av virksomhetens arkiver for sikker bevaring.

Gamle ringpermer i hylle
Kvinne i arkivrom foran åpne arkivskuff
Mann står foran bokhylle
Kvinne i arkivrom
To menn foran et lysbilde fra prosjektor på kontorvegg
To kvinner og en mann stående i arkivmagasin
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search